Rovarok

Insecta

A rovarok az ízeltlábú állatok egyik osztálya. Testük három tájékból áll: fej, tor, potroh.
Elől, a fej két oldalához ízesülnek a rendkívül mozgékony csápok, amelyek különböző számú csápízből állnak. Alakjuk változatos, és mindenekelőtt a szaglás és tapintás szervei.
A fej oldalán helyezkednek el a rendszerint nagy és számos egyszerű sz...

Insecta

A rovarok az ízeltlábú állatok egyik osztálya. Testük három tájékból áll: fej, tor, potroh.
Elől, a fej két oldalához ízesülnek a rendkívül mozgékony csápok, amelyek különböző számú csápízből állnak. Alakjuk változatos, és mindenekelőtt a szaglás és tapintás szervei.
A fej oldalán helyezkednek el a rendszerint nagy és számos egyszerű szemecskéből álló összetett szemek.
A rovarok szájszervének alaptípusa a rágó, amelyegyes fajoknál nyaló, szúró illetve szúró-szívó szájszervé módosult. A szájrészeket felülről a felső ajak (labrum) fedi be. A tulajdonképpeni szájszervek egy pár rágóból (mandibula) , egy pár állkapocsból (maxilla) és az egységes alsó ajakból (labium) állnak. A szájüregből ezenkívül még az ún. hypopharynx emelkedik ki. A tor három szelvényből áll, s ezek mindegyikéhez egy-egy pár láb ízesül. A második és harmadik torgyűrűből egy-egy pár szárny ered.
Vannak azonban szárnytalan rovarok és olyanok is, amelyeknek csak egy pár szárnyuk van (legyek, ez utóbbiakon a második szárnypár elcsökevényesedett és ún. billérkévé (haltera) alakult. Más csoportokban viszont az első szárny erősen megvastagodva, védelmező funkciót betöltő szárnyfedővé módosult (bogarak).
A potroh különböző számú szelvényből áll, amelyek kívülről megannyi gyűrűnek látszanak. Több rovar nőstényének a potroha végéből egy hosszabb-rövidebb tojócső indul ki, amely a peték lerakására szolgál.
A rovarok többnyire váltivarúak, sok fajnál a hím és a nőstény feltűnően különbözik egymástól. A rovarok egyedfejlődése egyes csoportokban tökéletlen átalakulás, míg más csoportokban az átalakulás tökéletes. Rovarok
Teljes (tökéletes) átalakulás esetén a petékből olyan lárvák bújnak ki (a lepkék lárváit hernyóknak nevezzük), amelyek nem hasonlítanak a kifejlett rovarra. A lárvák többször vedlenek, majd végül bebábozódnak. A bábból ezután már a kifejlett rovar bújik elő.
Tökéletlen átalakulás esetén a petékből olyan lárvák kelnek ki, amelyek ugyan már hasonlítanak a kifejlett állatra, de még szárnytalanok. Ezek a lárvák is többször vedlenek és fokozatosan válnak olyanná, mint a kifejlett rovar. Mindez természetesen csak a fejlődés lényege, a részleteket illetően a fejlődés igen sok rovarfajnál lényegesen bonyolultabb.

Tovább >

Rovarok 35 állat

 • Rend: Bogarak

  Óriási fajszámú rovarrend, csak Közép-Európában több mint 6000 fajuk él. Testük felszíne erősen kitines, elülső szárnyuk bőrszerűen megvastagodott szárnyfedővé alakult, amely a repülésben csak, mint egyensúlyozó vesz részt; hátulsó szárnyuk, ha megvan, hártyás. Szájszervük rágó. Teljes átalakulással fejlődnek.

 • Rend: Lepkék

  Két pár szárnyukat finomszínes pikkelyek borítják, amelyek színpompás mintázatot is alkothatnak.
  Ún. pödörnyelvükkel szívogatni képesek. Lárváikon (hernyó) három pár torláb és 2-5 pár potrohláb van.
  A hernyók bebábozódnak, majd teljes átalakulás után lepkévé alakulnak.

oldalt
Látható 7 - 12 a(z) 35 állatból
 • Meloe cicatricosus A löszön kívül homoki és szikes gyepek lakója. Repülni nem tudnak, szárnyfedőjük csökevényes. Védekezésül térdízületükből erős szagú olajos mérgező anyagot, kantaridint bocsájtanak ki. Legnagyobb...

 • Lucanus cervus Hazája Közép-Európa, de a déli területeken is előfordul, egészen Portugáliáig. Kevert és tölgyerdőkben él. A nőstény korhadó tölgytuskók gyökerei közé rakja petéit, majd elhal. A lárva a fában...

 • Parnassius mnemosyne Közép-Európában igen elterjedt. Sok alfaja ismert, nálunk a bohemien alfaj a legismertebb. Hegyvidékek lakója. Hernyója bársonyfekete, testének felszínét finom szőrözet borítja, oldalán egy-egy pár narancssárga petty látható. Mogyorón él. Egynemzedékes, tavasszal vagy nyár elején repül.  Védett!

 • Amata phegea Közép-Európában mindenütt megél. Júniusban, júliusban nappal erdei tisztásokon, kaszálókon, legelőkön található. Mindenféle lágyszárú növényeken, leginkább gyermekláncfüvön él. Hernyója szőrzete szürke vagy fekete, pamatos szőrcsomók vannak rajta. Áttelel, szőrökkel átszövött hálóban bábozódik, s a következő év májusának végén alakul át.

 • Vanessa atalanta Európában és Ázsia nyugati vidékein igen sokfelé előfordul, Magyarországon szinte mindenütt megtalálható. Kedvenc élőhelyei a ligetes erdők, az erdőszegélyek, a tisztások, de kultúrterületeken, városi parkokban,...

 • Mantis religiosa Európa melegebb vidékein, napos, száraz erdei tisztásokon, hegyoldalakon, gyomokon él. Júniustól szeptemberig figyelhető meg jó kilátású pontokon, növényzet csúcsán, amint elülső, módosult fogólábaival...

Látható 7 - 12 a(z) 35 állatból