Szajkó

Szajkó

Szajkó – Garrulus glandarius Elterjedési területe egész Európa, Ázsia nagy része és Északnyugat-Afrika. főként lombos- és vegyes erdőkben él. Kis ágakból, fűből, mohából stb. készülő fészkét április elején rakja magas fákra, de néha már 2 méter magasban is megtalálható. Április

Tőkés réce

Tőkés réce

Tőkés réce v. vadkacsa – Anas platyrhynchos Európa, Ázsia és Észak-Amerika gyakori madara. Sűrűn benőtt vízfelületek, tavak, folyók lakója. Városi dísztavaknál is költ. A vadon élő példányok nem tolerálják az ember közelségét. Fű közé, bokrok alá, néha fákra építi pehellyel

Zöld küllő

Zöld küllő

Zöld küllő – Picus viridis Európa középső és déli részein nagyon elterjedt harkály. A fiatalok kirepülése után kóborolnak, de nem vonulnak. A ritkás erdőket, parkokat, gyümölcsösöket lakja. Az odút mindkét nem szuvas fába 14 napig készíti, a fészek alapja csak

Búbos banka

Búbos banka

Búbos banka – Upupa epops Angliát kivéve egész Eurázsiában és csaknem egész Afrikában is elterjedt. Vonuló. Az európaiak Közép-Afrikában telelnek. Szeptemberben vonul el, és március végén érkezik vissza. A nyílt terepet, réteket, legelőket kedveli, de öreg fasorokban, ritkás lombos erdőkben

Egerészölyv

Egerészölyv

Egerészölyv – Buteo buteo Egész Európában, kelet felé Japánig elterjedt. Színezete a barnásfeketétől a fehérig változik. Erdőkben fészkel, amelynek közelében nyílt terep van, ahová zsákmányolni jár. Fészkét fákra építi, 8-15 m magasságban. 2-5 barnán és ibolyaszínűen tarkállt tojást rak. Mindkét

Csuszka

Csuszka

Csuszka – Sitta europaea Európában és Ázsiában (Dél-Ázsia kivételével) nagyon elterjedt. Állandó madár, erdőkben, parkokban stb. él. Faodvakban, mesterséges fészekodúkban fészkel, ahová fenyőfák kéregpikkelyeit vagy száraz levéldarabkákat hord be. Ha a röpnyílás túl bő, agyag és nyál keverékével falazza be.

Fülemüle

Fülemüle

Fülemüle v. csalogány – Luscinia megarhynchos Nyugat, Közép- és Dél-Európában, kelet felé Közép-Ázsiában, délre Észak-Afrikáig elterjedt. Főként Közép-Afrikában telel. Augusztusban vonul el, és április végén érkezik. Éjszakai vonuló. Lombos és vegyes erdők szegélyének, vízparti sűrű berkek madara. Fészkét rendszerint sűrű