Rovarok

Insecta

A rovarok az ízeltlábú állatok egyik osztálya. Testük három tájékból áll: fej, tor, potroh.
Elől, a fej két oldalához ízesülnek a rendkívül mozgékony csápok, amelyek különböző számú csápízből állnak. Alakjuk változatos, és mindenekelőtt a szaglás és tapintás szervei.
A fej oldalán helyezkednek el a rendszerint nagy és számos egyszerű sz...

Insecta

A rovarok az ízeltlábú állatok egyik osztálya. Testük három tájékból áll: fej, tor, potroh.
Elől, a fej két oldalához ízesülnek a rendkívül mozgékony csápok, amelyek különböző számú csápízből állnak. Alakjuk változatos, és mindenekelőtt a szaglás és tapintás szervei.
A fej oldalán helyezkednek el a rendszerint nagy és számos egyszerű szemecskéből álló összetett szemek.
A rovarok szájszervének alaptípusa a rágó, amelyegyes fajoknál nyaló, szúró illetve szúró-szívó szájszervé módosult. A szájrészeket felülről a felső ajak (labrum) fedi be. A tulajdonképpeni szájszervek egy pár rágóból (mandibula) , egy pár állkapocsból (maxilla) és az egységes alsó ajakból (labium) állnak. A szájüregből ezenkívül még az ún. hypopharynx emelkedik ki. A tor három szelvényből áll, s ezek mindegyikéhez egy-egy pár láb ízesül. A második és harmadik torgyűrűből egy-egy pár szárny ered.
Vannak azonban szárnytalan rovarok és olyanok is, amelyeknek csak egy pár szárnyuk van (legyek, ez utóbbiakon a második szárnypár elcsökevényesedett és ún. billérkévé (haltera) alakult. Más csoportokban viszont az első szárny erősen megvastagodva, védelmező funkciót betöltő szárnyfedővé módosult (bogarak).
A potroh különböző számú szelvényből áll, amelyek kívülről megannyi gyűrűnek látszanak. Több rovar nőstényének a potroha végéből egy hosszabb-rövidebb tojócső indul ki, amely a peték lerakására szolgál.
A rovarok többnyire váltivarúak, sok fajnál a hím és a nőstény feltűnően különbözik egymástól. A rovarok egyedfejlődése egyes csoportokban tökéletlen átalakulás, míg más csoportokban az átalakulás tökéletes. Rovarok
Teljes (tökéletes) átalakulás esetén a petékből olyan lárvák bújnak ki (a lepkék lárváit hernyóknak nevezzük), amelyek nem hasonlítanak a kifejlett rovarra. A lárvák többször vedlenek, majd végül bebábozódnak. A bábból ezután már a kifejlett rovar bújik elő.
Tökéletlen átalakulás esetén a petékből olyan lárvák kelnek ki, amelyek ugyan már hasonlítanak a kifejlett állatra, de még szárnytalanok. Ezek a lárvák is többször vedlenek és fokozatosan válnak olyanná, mint a kifejlett rovar. Mindez természetesen csak a fejlődés lényege, a részleteket illetően a fejlődés igen sok rovarfajnál lényegesen bonyolultabb.

Tovább >

Rovarok 35 állat

 • Rend: Bogarak

  Óriási fajszámú rovarrend, csak Közép-Európában több mint 6000 fajuk él. Testük felszíne erősen kitines, elülső szárnyuk bőrszerűen megvastagodott szárnyfedővé alakult, amely a repülésben csak, mint egyensúlyozó vesz részt; hátulsó szárnyuk, ha megvan, hártyás. Szájszervük rágó. Teljes átalakulással fejlődnek.

 • Rend: Lepkék

  Két pár szárnyukat finomszínes pikkelyek borítják, amelyek színpompás mintázatot is alkothatnak.
  Ún. pödörnyelvükkel szívogatni képesek. Lárváikon (hernyó) három pár torláb és 2-5 pár potrohláb van.
  A hernyók bebábozódnak, majd teljes átalakulás után lepkévé alakulnak.

oldalt
Látható 1 - 6 a(z) 35 állatból
 • Palingenia longicauda A legnagyobb európai kérészfaj. Európa szerte elterjedt, legnagyobb tömegben a Tiszában, de a folyók szennyeződése miatt a legtöbb helyről kipusztult. A tiszavirág rajzása az esti órákban kezdődik és körülbelül három...

 • Pentodon idiota Az orrszarvú bogár rokona, de homloka és előtora egyszerű. A két ivart alig lehet megkülönböztetni, bár a hím utolsó potrohszelvénye jóval rövidebb, mint a nőstényé, és ívesen kimetszett. A bogár nappal a talajon mászkál. Lárvája fűfélék gyökérzetén él.

 • Dorcadion pedestre Közép-Európa keleti részén és a Balkán félsziget egy részén él. Nálunk alacsonyabb és magasabb hegyvidéken, alföldi füves területeken gyakori. Lárvája a talaj felszíne alatt, a füvek közt él. Száraz, füves területeken olykor nagyobb számban is előfordúl.

 • Carabus hungaricus Talán a legelterjedtebb és leggyakoribb futrinkánk. Areájának súlypontja a Kárpát-medence, és a következő országokban élnek populációi: Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia. ...

 • Geotrupes stercorarius Hazája Európa. Elsősorban erdőkben él, de a legelőkön is előfordul, trágyák, hullák és gombák közelében. Májustól júniusig a trágya alatt mély, nemritkán 60 cm-es lyukakat ás, s azokat lárvái számára táplálékul trágyával tölti meg. A lárva ebben él, áttelel, de nem bábozódik be a következő év előtt.

 • Clytra quadripunctata Közép –Európában igen elterjedt. A kifejlett bogár nagy számban él füzesekben és égeresekben. Lárvája hangyabolyban fejlődik.

Látható 1 - 6 a(z) 35 állatból