Kövess minket az Animalbook-on

 • Magyarország védett állatai  Magyarország védett állatai

  Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
  tovább >

 • Képküldés  Küldj képet

  Küldhetsz képet, leírást és kívánságot is a határozóba ...
  tovább >

Állati jogok egyetemes nyilatkozata

• Minden állat életét tisztelni kell
• Egyetlen állatot sem szabad rossz kezelésnek vagy kegyetlen beavatkozásnak alávetni. Ha az állatot el kell pusztítani, annak gyorsan, fájdalom- és félelemmentesen kell megtörténnie.
• Az állatnak joga van a figyelmes gondozásra.
• A fájdalmas vagy lelki traumát okozó kísérlet sérti az állat jogait. Gondoskodni kell az ilyen eljárások helyettesítésének kidolgozásáról és folyamatos bevezetéséről.
• Minden, szükségtelenül halált okozó beavatkozás életellenes bűncselekménynek számít.
• A szervezett oktatásnak és nevelésnek arra kell törekednie, hogy az ember gyermekkorától kezdve tisztelje és megértse az állatokat.

 • Parlagi sas - Aquila heliaca Síkságok, füves puszták és mocsarak lakója. Hatalmas fészkét magas fákra építi. Magyarországon hegyvidéki erdőkben szórványosan költ. Kisebb emlősöket, elvétve madarakat is zsákmányol. Magyarországon fő tápláléka az ürge. Vonuló; néha áttelel. Védett!

 • Upupa epops Angliát kivéve egész Eurázsiában és csaknem egész Afrikában is elterjedt. Vonuló. Az európaiak Közép-Afrikában telelnek. Szeptemberben vonul el, és március végén érkezik vissza. A nyílt terepet, réteket,...

 • Armadillidium vulgare Lapos, száraz helyeken él, kövek alatt. Sokszor nagy tömegekben, labdaként összebújva bukkanhatunk példányaira; így jobban megtartják a nedvességet. A teste végén lévő szelvénykék és szürke alapszíne különbözteti meg a szegélyes gömbölykétől. A potroh alsó felén található kopoltyúlemezkékkel lélegzik. Veszély esetén összegömbölyödik.

 • Columba palumbus Az északi területeket kivéve egész Európában elterjedt. Az európaiak Dél-Európában és Északnyugat-Afrikában telelnek. Októberben vonul el, és március közepén érkezik vissza. Télen nagy csapatokba...

 • Vespa crabro Leginkább az erdőket, ligeterdőket kedveli, amelyben faodvakban, elhagyott madárodúkban építi fel fészkét. Társas életű rovar, melynek kolóniái tavasztól késő őszig aktívak. A nagyobb fészkek lakóinak száma elérheti...

 • Glis glis Spanyolországtól kezdve Közép-Európán át Kisázsiáig elterjedt lompos farkú rágcsáló. Lombos erdőkben mindenfelé előfordul, de gyakran láthatjuk kertekben, parkokban is, sőt néha még a padlásra is felmerészkedik. A...

 • Nuctenea umbratica Európa, Észak-Afrika és Dél-Ázsia szerte elterjedt. Erdők, kertek, öreg fák, kerítések és épületek lakója. A nőstény egész évben megtalálható, míg a hímek általában csak nyáron...

 • Gomphocerippus rufus Erdei tisztásokon, erdőszéleken, üde réteken él. Kedveli a magas növényzetet. Kifejlet rovarok: júliustól novemberig. Tápláléka fű- és gabonafélék.

 • Carabus hungaricus Talán a legelterjedtebb és leggyakoribb futrinkánk. Areájának súlypontja a Kárpát-medence, és a következő országokban élnek populációi: Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia. ...

 • Luscinia megarhynchos Nyugat, Közép- és Dél-Európában, kelet felé Közép-Ázsiában, délre Észak-Afrikáig elterjedt. Főként Közép-Afrikában telel. Augusztusban vonul el, és április végén érkezik....

 • Ablepharus kitaibelii Elsősorban a balkán félszigeten, az Égei-tenger szigeteit és Nyugat-Ázsiát lakja, de Közép-Európában is honos. Hazánkban elszigetelten fordul elő, elsősorban a mészkőhegyek és magasabban fekvő vidékek köves, sziklás,...

 • Anas platyrhynchos Európa, Ázsia és Észak-Amerika gyakori madara.Sűrűn benőtt vízfelületek, tavak, folyók lakója. Városi dísztavaknál is költ. A vadon élő példányok nem tolerálják az ember közelségét.Fű közé,...

 • Spermophilus citellus v. Citellus citellus Közép-Európa keleti felétől Kínáig mindenhol megtalálható. Nyugat-Európában nem fordul elő. Kopár területek, homokos talajú füves pusztákon, de gabonatáblák szomszédságában is...

 • Falco peregrinus Kozmopolita faj. A távoli sarki vidékeket, a magashegységek legzordabb csúcsait és a trópusi esőerdőket kivéve a Föld minden részén megtalálható. Sziklarepedésekben, tornyokban vagy más ragadozó madarak elhagyott fészkeiben...

 • Anser erythropus Élőhelye a nagy lilikhez hasonló, de nagy magasságban költ, a sarkvidék alatt, ahol a lejtők dél felé ereszkednek. Törpenyír és fűzövezetben, hegyi tavak környékén. Norvégia legészakibb részén...

 • Bubo bubo Angliát, az északi területeket kivéve Eurázsiában és Észak-Afrikában elterjedt. Télire is költőterületén marad. Nagy erdőségekben, fás sziklafalon, síkságon és hegyvidéken is él. Fészkét...