Rend: Bogarak

Óriási fajszámú rovarrend, csak Közép-Európában több mint 6000 fajuk él. Testük felszíne erősen kitines, elülső szárnyuk bőrszerűen megvastagodott szárnyfedővé alakult, amely a repülésben csak, mint egyensúlyozó vesz részt; hátulsó szárnyuk, ha megvan, hártyás. Szájszervük rágó. Teljes átalakulással fejlődnek.

Rend: Bogarak 16 állat

oldalt
Látható 1 - 6 a(z) 16 állatból
  • Pentodon idiota Az orrszarvú bogár rokona, de homloka és előtora egyszerű. A két ivart alig lehet megkülönböztetni, bár a hím utolsó potrohszelvénye jóval rövidebb, mint a nőstényé, és ívesen kimetszett. A bogár nappal a talajon mászkál. Lárvája fűfélék gyökérzetén él.

  • Dorcadion pedestre Közép-Európa keleti részén és a Balkán félsziget egy részén él. Nálunk alacsonyabb és magasabb hegyvidéken, alföldi füves területeken gyakori. Lárvája a talaj felszíne alatt, a füvek közt él. Száraz, füves területeken olykor nagyobb számban is előfordúl.

  • Carabus hungaricus Talán a legelterjedtebb és leggyakoribb futrinkánk. Areájának súlypontja a Kárpát-medence, és a következő országokban élnek populációi: Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia. ...

  • Geotrupes stercorarius Hazája Európa. Elsősorban erdőkben él, de a legelőkön is előfordul, trágyák, hullák és gombák közelében. Májustól júniusig a trágya alatt mély, nemritkán 60 cm-es lyukakat ás, s azokat lárvái számára táplálékul trágyával tölti meg. A lárva ebben él, áttelel, de nem bábozódik be a következő év előtt.

  • Clytra quadripunctata Közép –Európában igen elterjedt. A kifejlett bogár nagy számban él füzesekben és égeresekben. Lárvája hangyabolyban fejlődik.

  • Meloe cicatricosus A löszön kívül homoki és szikes gyepek lakója. Repülni nem tudnak, szárnyfedőjük csökevényes. Védekezésül térdízületükből erős szagú olajos mérgező anyagot, kantaridint bocsájtanak ki. Legnagyobb...

Látható 1 - 6 a(z) 16 állatból