Oort felhő

 

Naprendszer alatt olyan rendszert értünk, amelyben egy vagy több csillag található, és amelyben más égitestek is keringenek.

A mi naprendszerünk egyike a Tejútrendszer sok milliárd naprendszerének, amely a galaxisunk közepe és pereme között kb. félúton helyezkedik el. A Naprendszer határa a Naptól számított 8-10 billió km-re van, amely az Oort-felhőnél ér véget.

A Földnek otthont adó Naprendszer középpontjában a Nap található. Központi csillagunk hozzávetőleg 4,6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki egy hatalmas gázfelhő gravitációs összehúzódása nyomán. Nem sokkal később, a csillagkeletkezésnél visszamaradt, a Nap egyenlítői síkjában lapos korongba rendeződött anyagból, a protoplanetáris korongból kialakultak az első kisbolygók, majd bolygók.

A belső naprendszerben négy kőzetbolygó:

 • MerkúrNaprendszer
 • Vénusz
 • Föld
 • Mars

A külső naprendszerben négy óriásbolygó:

 • Jupiter
 • Szaturnusz
 • Uránusz
 • Neptunusz

és öt törpebolygó:

 • Ceres
 • Plútó
 • Haumea
 • Makemake
 • Eris

alakult ki.

Hat bolygónak és három törpebolygónak természetes kísérői is vannak, ezeket holdaknak nevezzük. A holdakon kívül az óriásbolygók körül gyűrűk, gyűrűrendszerek keringenek.

A Naprendszerben a bolygókon kívül számos kisebb égitest is található. A legnagyobb számú égitest-populáció a két különálló övezetbe rendeződött aszteroidák családja. A belső aszteroida-öv a Mars és a Jupiter között, a külső ún. Kuiper-öv pedig a Neptunusz pályáján túl helyezkedik el ellipszis alakban a Nap, mint gyújtópont körül.

A Naprendszert teljesen betölti a napszél, a csillagunkból kiinduló folyamatos részecskeáramlás, amely kölcsönhatásba lép az égitestekkel, létrehozva az űridőjárást.

A napszél egyben ki is jelöli a Naprendszer határait: hatása a heliopauzáig tart, ahol más csillagok szeleinek sugárnyomása kiegyenlíti a napszél sugárnyomását. Ezt a határt tekintjük a Naprendszer határának, bár a rendszer gravitációs határa messzebbre tehető, hisz még a hozzávetőleg egy fényévnyire levő Oort-felhő is ezen a határon belül van.Hartley üstökös

A rendszerben vannak szabadon keringő testek is, ezek az üstökösök, a kentaurok és a mindenütt jelenlévő bolygóközi por. Ezek zömének keringése merőben eltér a többi testétől: vagy elnyújtott ellipszis pályákon, vagy az ekliptikáétól eltérő síkban mozognak.

 

forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer